foto hoofding website klein2

De natuur is in gang geschoten en de greenkeeping doet er alles aan om de golfbaan in optimale conditie te brengen.

We zullen jullie regelmatig op de hoogte houden van geplande werken op en rond de baan.

Nu dinsdag 17 april zullen de greens worden geverticuteerd om vervolgens ingezaaid, bezand en ingeslepen te worden.

Afhankelijk van de weersomstandigheden zal de beregening opgezet worden om de ontkieming van het graszaad te stimuleren.

Onze adviseur Kris Van Ingelghem zal deze werken zelf mee uitvoeren.

Dinsdag zal de golfbaan wel geopend zijn echter met wintergreens.

De zomergreens worden terug opengesteld woensdag voor de avondwedstrijd.

icon settings